Visiting Doctor


  • 1       Dr. Amol Pawar
  • 2       Dr. Arvind Shinde
  • 3       Dr. Aseem Thamba
  • 4       Dr. Ashith Rao
  • 5       Dr. Ashok Motwani
  • 6       Dr. Ashtekar
  • 7       Dr. Aslam Parvez
  • 8       Dr. Atul Gattani
  • 9       Dr. Balkrishna Padte
  • 10       Dr. Billa v
  • 11       Dr. Biswajit Naidu
  • 12       Dr. Brijesh Agarwal
  • 13       Dr. Dhiren Kalawadia
  • 14       Dr. Dominic Dsilva
  • 15       Dr. Ganesh Kini
  • 16       Dr. Gurmeet Singh
  • 17       Dr. Jayalakshmi T K
  • 18       Dr. Jayant Nadkarni
  • 19       Dr. Jayanto Mukharjee
  • 20       Dr. Kavita Mody & Dr.Mandar Kubal
  • 21       Dr. Kuldeep Singh
  • 22       Dr. L. H. Suratkal
  • 23       Dr. M Vishwanathan

  • 24       Dr. Mahesh Yagnik
  • 25       Dr Manjiri Melmane
  • 26       Dr. N.C.Khethani
  • 27       Dr. Neeta Nathani
  • 28       Dr Prashant Melmane
  • 29       Dr. P A Kale
  • 30       Dr. Prakash Kher& Dr.Jyoti
  • 31       Dr. Prasad Mahadevan
  • 32       Dr. Priya Karkera
  • 33       Dr. R Gopal
  • 34       Dr. Ram Narayan
  • 35       Dr. Ramesh Patankar
  • 36       Dr. Ravindra Hodarkar
  • 37       Dr. Rishi Mehta
  • 38       Dr. Rishi Shukla
  • 39       Dr. S Baralay
  • 40       Dr. S R Dube
  • 41       Dr. Sameer Shah
  • 42       Dr. Shubha Rao
  • 43       Dr. Suresh Poojary
  • 44       Dr. Uma Sundaram
  • 45       Dr Uma Venkateshwaran